Money Coins Euro Cent Currency

Půjčky (a dluhy) bez vašeho vědomí I.

Považujete to za absurdní a nemožné? Vážený idealisto, vítejte v realitě! Vůbec není vyloučeno, že dlužíte pořádný balík a nevíte o tom. Nevěříte? Čtěte dál!

Nezodpovědný životní partner

V prvé řadě jste vždy, ať již vědomě či nevědomky, spoludlužníkem svého manžela či manželky. Jestliže individuum, kterému jste kdysi řekli/y své „ano“, pojímá cestu životem jako jeden velký flám bez starosti o to, kdo nad ránem zaplatí účet – máte pořádný problém! Celá řada nejen nebankovních společností, které to přímo inzerují, ale i velkých seriózních bank, poskytne úvěr každému, kdo se jí jeví dostatečně solventní. Žádosti o úvěr nejsou nijak hlouběji zkoumány, např. na soudem stanovené výživné, které přitom spolkne významný díl výplaty, se nepřijde vůbec, pokud není stahováno exekučně. A kde je problém? Ačkoliv jste o tom neměli ani tušení, jste povinni to zaplatit. Zdůvodnění? Oba manželé mají stejné právo rozhodovat o běžných záležitostech rodiny, a to i bez výslovného souhlasu druhého z nich.

Chystané změny

Změnu, pro vás k lepšímu, by měl přinést nový občanský zákoník. Podle něj už nebudete zodpovídat za dluhy druhého z manželů v případě, že nesdílíte společnou domácnost, a také tehdy, jestliže bez prodlení po zjištění existence dluhu informujete věřitele, že s ním nesouhlasíte. Stále bude možné uspokojení věřitele z vašeho společného jmění manželů, ale již jen z jeho poměrné části. Svou zodpovědnost za finanční závazky budete také moci vůči konkrétnímu věřiteli předem vyloučit projevením nesouhlasu s možným jednáním svého manžela či manželky. Projevte jej však pokud možno písemně a prokazatelně!

Přečtěte si zajímavý článek:  Půjčky bez zajištění či zástavy nemovitosti