Money Coins Currency Metal Old

Půjčky (a dluhy) bez vašeho vědomí II.

Libujete si, že jste dobře udělali, když jste se úředně nezavázali ke společnému soužití? Nebo vám spadl kámen ze srdce, protože váš životní druh jakoby vypadl z Foglarova románu o Rychlých šípech? Možná je vaše radost předčasná. K půjčce „ani nevíte jak“ můžete přijít i řadou jiných způsobů.

Předlužené dědictví

Doposud teoreticky platí, že v rámci dědického řízení dědíte nejen aktiva, ale také dluhy zemřelého, a to až do výše celého dědictví. Vyhnout se tomu lze jen úplným odmítnutím dědictví. Zde vám naopak nový občanský zákoník může pěkně zavařit. Nově se totiž výše děděných dluhů již omezovat nebude. Celé dědictví = celé dluhy. Problém může nastat zejména v případě, že se dlužník přihlásí později. To totiž na situaci nic nemění, přijali-li jste jednou dědictví, musíte zaplatit, i kdyby pasiva třeba několikrát převyšovala zděděné statky.

Marnotratný syn či dcera

Nepříjemné překvapení vám mohou připravit také vaše děti. V momentě, kdy dosáhnou 18 let věku, přistupují k nim finanční instituce jako k dospělým za sebe zodpovědným jedincům, kteří mohou uzavírat jakékoliv smlouvy a přebírat finanční závazky. Nic na tom nemění fakt, že nejsou výdělečně činní a jsou zcela závislí na vaší finanční podpoře. Jestliže si váš student pořídí ke svému studentskému účtu bez vašeho vědomí kontokorent, který nebude řádně splácet, či si vyřídí jinou ještě „výhodnější“ půjčku, hádejte, po kom bude závazek exekutor vymáhat, když u studenta neuspěje?

Přečtěte si zajímavý článek:  Půjčky bez dokazování příjmu

Nejen nejbližší

K půjčce můžete přijít i v případě, že jste se v dobré vůli zaručili kamarádovi, který nesplácí, a to dokonce i tehdy, jestliže vyhlásil osobní bankrot. Zatímco jemu soud může dluhy odpustit, věřitel je oprávněn jejich nesplacenou část vymáhat po ručiteli, tedy po vás.