Coins Currency Cash Euro Cent - fotoblend / Pixabay

Půjčky a úvěry srozumitelně pro každého

Půjčku lze definovat jako poskytnutí určitého druhu věci (zejména peněz) věřitelem dlužníkovi po podepsání smlouvy o půjčce, přičemž ta může vzniknout až po předání této věci (majetku, peněz) – smlouva o půjčce se řadí mezi tzv. reálné kontrakty.

Peněžní půjčku lze půjčit s úroky (což je peněžní prémie pro věřitele za poskytnutí takovéto transakce), avšak existují i tzv. půjčky bezúročné.

Co jsou úvěry a jak je můžeme získat?

Úvěr lze definovat jako poskytnutí určité finanční částky věřitelem dlužníkovi a to vždy za úplatu, tedy ve formě úroku. Na rozdíl od půjčky je smlouva o úroku tzv. konsensuálním kontraktem. Tato smlouva totiž vzniká dohodou obou stran, aniž by muselo dojít k okamžitému poskytnutí finanční částky.

Bankovní úvěry

Poskytování úvěrů je základním úkolem komerčních bank, přičemž každá banka má vlastní úvěrovou politiku a úvěry se uzavírají smluvně právě mezi touto institucí a fyzickou či právnickou osobou. Předtím, než je uzavřena úvěrová smlouva banka prověřuje tzv. bonitu klienta, což je v podstatě jeho finanční analýza. Ta zkoumá, zda je klient schopen úvěry bez problémů splácet.

Při takovéto úvěrové analýze se např. konkrétně zkoumá, zda samotná banka může poskytnout výši úvěru, serióznost klienta, schopnost splácení úvěru i s úrokem (u fyzických osob rozhodují dosahované příjmy, u podniků jejich finanční situace) a také zajištění úvěru, při případné nemožnosti klienta splácení úvěru a úroku.

Dalším důležitým kritériem pro banku je výnosnost úvěru, kterou ovlivňuje řada faktorů, jakými jsou např. sazby konkurence, výše nákladu banky či vnější ekonomické podmínky (inflace, deflace atd.).

Půjčky a úvěry a jejich dělení

Půjčky podle doby splácení

 • krátkodobé úvěry (do 1 roku),
 • střednědobé úvěry (od 1 do 4 let),
 • dlouhodobé úvěry (nad 4 roky).

Půjčky podle měny

 • korunové úvěry,
 • devizové úvěry (v jiné méně než v Kč).

Půjčky podle záruk

 • zajištěné úvěry (nutná zajišťovací zástava),
 • nezajištěné úvěry (pouze dobrým klientům banky).

Půjčky podle čerpání úvěru

 • jednorázové úvěry,
 • ve formě úvěrové linky (opakované půjčky do předem stanoveného limitu).

Půjčky podle subjektu klienta

 • úvěry pro podnikatelské účely (k financování firem),
 • úvěry občanům,
 • mezibankovní úvěry,
 • úvěry obcím a městům.
Euro Banknotes Coins Cents - _Alicja_ / Pixabay
Půjčky a úvěry srozumitelně pro každého

Další dělení půjček a úvěrů

Dále lze úvěry dělit podle toho, na co jsou finance půjčovány. Takže existují např. hypoteční úvěr, překlenovací úvěr, podnikatelský úvěr či spotřebitelský úvěr.

Přečtěte si zajímavý článek:  Výhodná nebankovní půjčka znamená vaši spokojenost, a to ihned

Hypoteční úvěr slouží k financování bytových potřeb a je zajištěn zástavním právem k nemovitosti, překlenovací úvěr slouží k překlenutí, než klient získá nárok na řádný úvěr.

Podnikatelský úvěr je poskytován fyzickým osobám (podnikatelům) či právnickým osobám na financování jejich firemních aktivit a naopak spotřebitelský úvěr je určen pouze fyzickým osobám na financování jejich nepodnikatelských aktivit (k nákupu spotřebního zboží, financování služeb atd.)

Konsolidace půjček a úvěrů

Stále častěji využívanou službou v současné, až po uši zadlužené, společnosti je tzv. konsolidace půjček nebo také konsolidace úvěrů. Existují také konsolidace půjček bez ručení i konsolidace půjček bez registru.) Pomocí konsolidace půjček se můžete relativně jednoduše zbavit splácení několika půjčených částek u různých bankovních i nebankovních institucí. Konsolidace půjčky je v podstatě spojení všech půjček do jedné, většinou pak splácíte celkově nižší částku jedné instituci (bance), která vám konsolidaci úvěrů vyřídila.

Nebankovní půjčky a úvěry

Existují také nebankovní peněžní půjčky či úvěry, kdy jsou finance poskytovány nebankovními institucemi (soukromými společnostmi či investory, např. u půjčky na směnku). Nejsou zde tedy používána bankovní kritéria a čerpat takový úvěr je jednodušší, avšak má také několik nevýhod.

Výhodami takovýchto úvěrů je, že jsou půjčovány ihned (tzv. půjčky ihned) a často se jedná o půjčky bez výpisu z registru pro podnikatele či právnické osoby (tzv. půjčky bez registru) a bez nutnosti potvrzení příjmů pro fyzické osoby. Klient tedy neprochází finanční analýzou tak jako u bankovních úvěrů a navíc banka nemusí po takovéto analýze s poskytnutím úvěru vůbec souhlasit, což lze u mimobankovních půjček vyloučit.

Nebankovní úvěry mají tu nevýhodu, že je u nich vyšší úroková sazba a také vyšší sankce a platby při neplacení úvěru, téměř vždy vyšší RPSN (roční procentní sazba nákladů), navíc lze při zpožděném splácení půjčky či úvěru rychle přijít o záruku (auto či nemovitost) a samozřejmě zde existuje mnohem vyšší riziko, že klient narazí na nespolehlivou firmu.

Partneři